λογότυπο Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Διοίκηση και Στελέχωση

Η Διοικούσα Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 198/31-7-2020 Απόφαση του Δημάρχου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά και αναπληρωματικά μέλη:

1. Ιωάννη Σταθά, Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, ως Πρόεδρο της επιτροπής.

Τακτικά μέλη:

2. Δρ. Ιωάννη Φάππα, Δρ Αρχαιολογίας, Επιμελητή Αρχαιοτήτων Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Αθήνα.
3. Δημητρoύλα Τσίρη, Δημοτική Σύμβουλος, Δρ. Βιολογίας.
4. Γιώργο Οικονόμου, Ερευνητή.
5. Ευστάθιο Ρέββα, Σύμβουλο Επιχειρήσεων.
6. Τακτικού Πανδώρα, γραφίστρια.
7. Παναγιώτης Μυλωνάς, συγγραφέα – συλλέκτη.
8. Ανδρέου Γεώργιο, Δικηγόρο.
9. Δημήτρη Σιδηρά, Πρόεδρο Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αράχωβας.
10. Δήμητρα Ταξιάρχη, παραδοσιακή υφάντρια αργαλειού.

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γεωργία Παπαστάθη, πρώην Σύμβουλο Κοινότητας Αράχωβας.
2. Στέλιο Λούσκο, Γεν. Γραμματέα Λαογραφικού Ομίλου Αράχωβας.
3. Ασημίνα Δεσφινιώτη, μέλος Συλλόγου Γυναικών Αράχωβας.
4. Νικόλαο Βρούλια, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
5. Καλούσα Ρεντίφη, Τεχνίτρια παραδοσιακών στολών (χρυσοκέντημα).

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ορίζονται :

1. Δρ. Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

     Βιογραφικό        Επικοινωνία

2. Δρ. Ιωάννη Φάππα, Δρ Αρχαιολογίας, Επιμελητή Αρχαιοτήτων Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Αθήνα.

     Βιογραφικό        Επικοινωνία

 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η οργάνωση και διοίκηση του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας και των Εργαστηρίων Παραδοσιακών Τεχνών του, συνεχίζοντας το έργο της αρχικής Ομάδας Εργασίας. Η Διοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα αποφασίζει για θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προβολής του Μουσείου και των δραστηριοτήτων του.

Η διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου θα ενημερώνει εγγράφως τον Δήμαρχο και το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας , για τις ενέργειες και αποφάσεις της και θα εισηγείται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση τη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου.

Την Διοικούσα Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας θα συνδράμουν στο έργο της το προσωπικό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, καθώς και οι τοπικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Οι λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας θα καθοριστούν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μουσείου και των Εργαστηρίων του, ο οποίος θα συνταχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.

Οι αποφάσεις της επιτροπής θα επικυρώνονται από τον Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας θα προσφέρει τις υπηρεσίες της αμισθί.