λογότυπο Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου

Εκπληρώνοντας τον παιδευτικό του ρόλο, το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας οργανώνει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τον πλούτο του παραδοσιακού μας πολιτισμού, συμβάλλοντας έτσι στη διάσωση και σωστή αξιοποίησή του. Για το σκοπό αυτό στο Μουσείο διατίθεται ειδική αίθουσα, η οποία είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα προβολής εικόνων και βίντεο, καθώς και με την κατάλληλη μουσειοσκευή.



“ΤεχνοΠοιμένες”: Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την έκθεση “Το πρόβατο

ΤεχνοΠοιμένες Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την έκθεση “Το πρόβατο.Οδοιπορικό στον ποιμενικό βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη”. Γιατί οι καλύβες των βοσκών είναι φτιαγμένες από άχυρο

Διαβάστε περισσότερα