λογότυπο Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Τα μέρη του αρχαίου αργαλειού

Τα μέρη του αρχαίου αργαλειού
 1. ἀντίον = το επάνω οριζόντιο δοκάρι όπου τυλιγόταν το ύφασμα (κυρ. αυτό που βρίσκεται
  απέναντι, σημ. αντί).
 2. ἱστόποδες ή κελέοντες = τα κάθετα δοκάρια του όρθιου αργαλειού.
 3. στήμων = το στημόνι (< ἵ-στημι, καθώς αυτός που ύφαινε στεκόταν όρθιος μπροστά στον
  αργαλειό).
 4. μίτος = το νήμα του στημονιού.
 5. κρόκη (πληθ. κρόκες) = το υφάδι (< κρέκω =κτυπώ με την κερκίδα [βλ. παρακάτω], καθώς με
  την κερκίδα το κτυπούσαν προς τα επάνω για να σχηματιστεί το ύφασμα).
 6. πηνίον = η άτρακτος όπου ήταν τυλιγμένο το υφάδι.
 7. κερκίς ή σπάθη = η ράβδος που κτυπούσε το υφάδι προς τα επάνω ώστε να σχηματίζεται το
  ύφασμα.
 8. καῖρος = οι οριζόντιοι πήχεις με τους οποίους μετακινούνταν τα νήματα του στημονιού για
  να περνάει η σαΐτα (σημ. μιτάρι).
 9. κανών = η κάτω οριζόντια ράβδος όπου στηρίζονταν τα νήματα του στημονιού.
 10. λαιαί ή ἀγνῦθες = τα υφαντικά βάρη.