λογότυπο Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF ARACHOVA

Library

Το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας έχει ξεκινήσει την προσπάθεια δημιουργίας εξειδικευμένης βιβλιοθήκης λαογραφικού και τοπικού ιστορικού και αρχαιογνωστικού περιεχομένου.

Η βιβλιοθήκη του Μουσείου εμπλουτίζεται σταδιακά, ώστε να εξελιχθεί σε χώρο έρευνας, προσβάσιμο σε ερευνητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για το λόγο αυτό, κάθε δωρεά βιβλίου ή άλλου συγγράμματος που εμπίπτει στις ανωτέρω θεματικές κατηγορίες αποτελεί πολύτιμη προσφορά.

Οι μέχρι τώρα καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης εμφανίζονται παρακάτω.

Κατάλογος συγγραμάτων
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Μουσείου
vivliothiki1