λογότυπο Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Οι Φίλοι του Μουσείου

logotypo_DIASIDI

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑΣ «ΤΟ ΔΙΑΣΙΔΙ» συστήθηκε με σκοπό να αποτελέσει το εργαλείο υποβοήθησης της προσπάθειας για την οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου.

Το Σωματείο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.  Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και αριθμεί 186 Ιδρυτικά και 16 Αρωγά μέλη.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, σκοποί του Σωματείου αποτελούν:

  1. Η ενίσχυση και συμβολή στην ίδρυση, οργάνωση, εξοπλισμό και λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου της Αράχωβας και των Εργαστηρίων  Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, που προορίζεται για το σκοπό αυτό,  στις καμάρες κάτω από τη γέφυρα εντός της πόλεως της Αράχωβας και σε άλλα κτίρια που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.
  2. Η συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη και στη διάδοση των αξιών των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλεως της Αράχωβας και της περιοχής της και ιδιαίτερα των στοιχείων της λαογραφικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, με στόχο την ανάδειξη του κανόνα ότι ο πολιτισμός, η παράδοση και η σύγχρονη ζωή μπορούν να συμβιώνουν σε μία αρμονική συνέχεια χώρου και χρόνου.
  3. Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη  όλων των φορέων που σχετίζονται με την δημιουργία, την αποκατάσταση, την ανάδειξη και, όπου κρίνεται αρμοδίως επιτρεπτό, τη χρήση των  πάσης φύσεως μνημείων της πόλεως.
  4. Η υποστήριξη της καταγραφής και της τεκμηρίωσης των πάσης φύσεως αντικειμένων  με στόχο την  αξιοποίησή τους ως πηγών γνώσης  της ζωής της πόλεως και την αξιοποίηση, έκθεση και προβολή τους.
  5. Η διδασκαλία και εκμάθηση των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων των κατοίκων της πόλεως με έμφαση την τοπική Υφαντική Τέχνη, με στόχο την ανάδειξη της Αράχωβας ως Κέντρου Υφαντικής Τέχνης με Πανελλαδική προβολή και εμβέλεια.
  6. Η συμβολή στην προβολή, ανάδειξη, εκμάθηση, αλλά και την επαγγελματική εκμετάλλευση των παραδοσιακών αντικειμένων και προϊόντων της Αράχωβας, ως μέσο εισοδηματικής ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.
  7. Ο σεβασμός, η διατήρηση της αυθεντικότητας των χώρων, αντικειμένων, τεχνών και παραδοσιακών δραστηριοτήτων και της ιστορίας, λαογραφίας και πολιτισμού της πόλεως με την εξασφάλιση όλων των συνθηκών προστασίας τους κατά τη σύγχρονη χρήση τους.

Η επωνυμία «ΔΙΑΣΙΔΙ» που αποδόθηκε στο Σωματείο είναι συμβολική, καθώς συμβολίζει την απαραίτητη ενότητα και ομοψυχία όλων των τοπικών παραγόντων και πολιτών, πάνω στην οποία στηρίζεται η προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού, όπως ακριβώς τα νήματα του διασιδιού, τοποθετημένα ομοιόμορφα και αρμονικά στον αργαλειό, αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία του υφαντού. Το Έμβλημα του Σωματείου φιλοτεχνήθηκε από τον Αραχωβίτη καλλιτέχνη Γεώργιο Γρανιτσιώτη και περιλαμβάνει παράσταση διασιδιού από αρχαίο κάθετο αργαλειό, όπως αυτός είναι αποδοσμένος σε καβιρικό σκύφο του 5ου αι. π.Χ. από το Καβίρειο της Θήβας, σε συνδυασμό με την επωνυμία του Σωματείου και το έτος ιδρύσεώς του.

Στο σωματείο καλούνται να συμμετάσχουν ως μέλη όλοι οι Αραχωβίτες, αλλά και οι φίλοι της προσπάθειας. Το   δικαίωμα       εγγραφής έχει οριστεί στα πέντε (5) ευρώ και η ετήσια συνδρομή στα δέκα (10) ευρώ. Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της προσπάθειας (κυρίως για προμήθεια υλικών και αναγκαίου εξοπλισμού του Μουσείου και των Εργαστηρίων).

Καταστατικό του Σωματείου «ΤΟ ΔΙΑΣΙΔΙ»