Τρόποι ενίσχυσης

   Η προσπάθεια για την οργάνωση του Λαογραφικού Μουσείου της Αράχωβας και των Εργαστηρίων Παραδοσιακών Τεχνών που λειτουργούν σε αυτό στηρίζεται κυρίως στο υστέρημα και την εθελοντική προσφορά προσωπικής εργασίας και υλικών από απλούς συνανθρώπους μας που αγάπησαν την όλη προσπάθεια.

   Εάν επιθυμείτε να συνδράμετε οικονομικά την προσπάθεια αυτή, μπορείτε να καταθέσετε τη βοήθειά σας σε έναν από τους κατωτέρω λογαριασμούς της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:641/540000-75

ALPHABANK: 240.002320000035

απαραιτήτως με την ένδειξη «για το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας».

  Η οικονομική σας βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί για

   Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι προσφορές υλικών (νημάτων, κλωστών, υφασμάτων) που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των Εργαστηρίων, καθώς επίσης και κάθε είδους εργαλείου κεντητικής, ραπτικής, πλεξίματος κλπ.

   Τέλος, πολύτιμη παραμένει πάντοτε η εθελοντική προσφορά προσωπικής εργασίας που αφορά τόσο την καταγραφή του λαογραφικού υλικού, όσο και την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού του Μουσείου και των Εργαστηρίων.