Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου

Εκπληρώνοντας τον παιδευτικό του ρόλο, το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας οργανώνει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τον πλούτο του παραδοσιακού μας πολιτισμού, συμβάλλοντας έτσι στη διάσωση και σωστή αξιοποίησή του. Για το σκοπό αυτό στο Μουσείο διατίθεται ειδική αίθουσα, η οποία είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα προβολής εικόνων και βίντεο, καθώς και με την κατάλληλη μουσειοσκευή.

Γνωρίζω τον αργαλειό και την υφαντική.

"ΤεχνοΠοιμένες": Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την έκθεση "Το πρόβατο. Οδοιπορικό στον ποιμενικό βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη".